איורודה

image

מקור המילה איורודה במילה ‘אַיוּר’ שמשמעותה חיים ו’וֶדַה’ שמשמעותה ידע טהור.

איורודה טוענת כי כל תפקוד גופני קשור לשלושה דושות, או עקרונות פיזיולוגים הקיימים גם בטבע והאחראיים לפעילות הפיזיולוגית : ואטה קשורה לתנועה, פיטה קשורה לחום ולחילוף חומרים וקאפה למבנה הגוף וליציבותו. איורודה מעוניינת ליצור איזון ותאום בין שלושת הדושות שיאפשר לפיזיולוגיה לשקף בצורה מלאה את ההיבט הרוחני פנימי של החיים ולאפשר כך לאדם לחיות בהתאם לכל חוקי הטבע ולבטא אינטליגנציה אינסופית בצורה מלאה בכל תחומי החיים.

מהרישי איורודה מדגישה את תחום התודעה ואת הצורך ליצור איזון פנימי כדי לבסס מצב של בריאות מושלמת ולאפשר פיתוח מצבי תודעה גבוהים.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s